Kungälv kommun planbeskrivning för Sjöhåla år 2010   Plan sjöhåla

Komplett finner du  här

Ny på gång..