Sjöhåla Föreningar

VÅR SIDA FÖR BOENDE I SJÖHÅLA OCH HOLMÄNGEN

Kontakt

hela Styrelsen : styrelsen@sjohala.se

Väg:  vag@sjohala.se
Kjell Insulan: o7o7-962468

Vatten:  vatten@sjohala.se
Leif Magnusson: o7o9-121758

Båthamn:  hamn@sjohala.se
Peter Andersson: o7o7-7111134

Festkommité:  fest@sjohala.se
Kent Stahl:  o7o9-460570

 

© 2022 Sjöhåla Föreningar

Tema av Anders Norén

Sjöhåla Föreningar