vatten@sjohala.se

Pg: 4435384-5

Årsavg: 1000kr

Betalas den siste April varje år.