Sjöhåla Föreningar

VÅR SIDA FÖR BOENDE I SJÖHÅLA OCH HOLMÄNGEN

Hamn

hamn@sjohala.se

Pg: 294689-5

Årsavg: 600kr

Betalas den siste April varje år.

Regler ang uppläggning kajaker m.m.

Märkning med namn och telefonnummer är obligatoriskt. 

Stadgar Sjöhåla Båtförening 2018-03-26

© 2024 Sjöhåla Föreningar

Tema av Anders Norén

Sjöhåla Föreningar