Sjöhåla Föreningar

VÅR SIDA FÖR BOENDE I SJÖHÅLA OCH HOLMÄNGEN

Kompostering

Allt som kan komposteras inom Sjöhåla samfällighets förening får gärna fördelas ut på området mellan vägen och öster om dansbanan.

Fylle i form av sten, grus, keramik m.m. skall deponeras på annan ort.

Under inga omständigheter får något dumpas på vår grannmark väster om gärdsgården utan överenskommelse med Patrik Emanuelsson och nås på telefon O76-76O53O5

© 2024 Sjöhåla Föreningar

Tema av Anders Norén

Sjöhåla Föreningar